Ventilatie

Ventilatiesystemen

Ventileren is noodzakelijk om een goede luchtkwaliteit in huis te bekomen. Dit is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Enkele belangrijke redenen om te ventileren zijn:

  • het aanvoeren van zuurstof voor de bewoners en voor verbrandingstoestellen
  • het afvoeren van hinderlijke en schadelijke stoffen uit bouwmaterialen, onderhoudsproducten, keukengeuren, tabaksrook, afvalstoffen, en dergelijke meer
  • het afvoeren van het teveel aan warmte en vochtigheid om condens en schimmelvorming te vermijden
Bron: www.milieuadvieswinkel.be

Vanaf heden zijn we ook gespecialiseerd in het plaatsen van ventilatie systemen. En meer bepaald in de volgende types:

  • Systeem Type C
  • Een ventilatiesysteem van het type C zal de vervuilde lucht via afvoerroosters in o.a. toiletten, badkamers, douchecellen, bergingen en keukens uit de woning zuigen en afvoeren naar buiten. Door de onderdruk die hierdoor gecreëerd wordt, wordt verse lucht via raamroosters de woning binnengebracht. Intern in de woning wordt de lucht tussen de kamers getransporteerd via roosters in deuren, of via een opening onder de deuren.

  • Systeem Type D
  • Ventilatie van het type D, wordt ook balansventilatie genoemd. Het systeem is gebaseerd op het creëren van een evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in de woning. Over het algemeen wordt op de zolderverdieping een zogenaamde ventilatiebox voorzien, die de afvoer van vervuilde lucht, en de aanvoer van verse lucht voor zijn rekening neemt. In de ventilatiebox zijn aparte energiezuinige ventilatoren voor aanvoer en afvoer voorzien. Vervuilde lucht wordt verwijderd via afvoerroosters in de badkamer, douche, keuken, toilet. Simultaan levert de groep via een kanaal dat in verbinding staat met de buitenlucht, verse lucht aan in lokalen zoals de leefruimte, slaapkamer en bureel.